perholmberg.net

Info om sajtens RSS

Du kan få perholmberg.net:s sajtnyheter som RSS-matning. Matningen tillhandahålls både i RSS 1.0-format och i RSS 2.0-format. Standardversionen är för tillfället RSS version 1.0.

tekniska detaljer

Jag har försökt implementera båda RSS-versionerna enligt konstens alla regler! Resultatet kan variera beroende på vilken RSS-version du använder:

För RSS 1.0 har varje nyhet en titel, en länk och en textbeskrivning. Dessutom anges datum för varje nyhet med Dublin Core-modulen. Dokumentet ska vara RDF-kompatibelt.

För RSS 2.0 har varje nyhet en titel och en HTML-formaterad beskrivning med datum.