perholmberg.net

Orienteringskartor av Per

Ett av mina fritidsintressen är att framställa orienteringskartor.

Det senaste

Under 2010 såg kartan Funkön dagens ljus genom att ROK:s sprint-KM arrangerades på denna ö. Större delen av kartan ritades faktiskt redan 2008 och kartan i dess nuvrande form ritades klart 2009. På grund av omständigheter blev det inget arrangemang förrän hösten 2010. Hur som helst är det unikt, öppet och havsnära område! Ett trevligt område att rita, även om vinden ibland var bitande i april. Kartan är ritad i sprintnormen.

Kartorna

Ankarkrona

Ritad senvår - höst 2000. Skala 1:2500, ekv 2,5 m. Obsolet; ersatt av "Silverforsen".

Hultagölen

Etapp 1 ritad senhösten 2000 - våren 2001, etapp 2 ritad våren 2004. Skala 1:5000. Area 75 ha.

[kartklipp från Hultagölskartan]

Härstorp

Ritad februari 2004 - januari 2005. Skala 1:10000. Area 210 ha exklusive sjön. Detta är den första 10000-delen jag ritat och mitt största projekt hittills. Kartan ritades till stor del utan grundmaterial med hjälp av GPS-teknik.

[kartklipp från Härstorpskartan]

Lönnamohagen

Ritad juni-juli 2006. Skala 1:5000. Area 65 ha. Ritad enligt sprintnormen.

[kartklipp från Lönnamokartan]

Silverforsen

Ritad augusti 2001 - juni 2002, mindre revidering våren 2004. Skala 1:5000, ekv 5 m. Area 66 ha.

[kartklipp för Silverforskartan]

Snäckebacken

En första version gjord av Kristina Aspvall 2007, färdigställd av undertecknad 2009. Skala 1:2500, ekv 2,5 m.

Älgbacken

Ritad vår/sommar 1999. Skala 1:5000, ekv 5 m. Obsolet; ersatt av "Älgbacken/Solhöjden".

Älgbacken/Solhöjden

Slutförd våren 2000, reviderad sommaren 2004. Skala 1:4000, ekv 2,5 m. Area 60 ha.

[kartklipp från Älgbacken/Solhöjdenkartan]

Specialarbete

Som specialarbete på gymnasiet hade jag "Kartritning - hur man framställer en orienteringskarta". Förutom norra delen av Silverforskartan inkluderar det en utförlig textdel.