perholmberg.net:

Start Per's GPS-sidor

Välkommen till mina gps-sidor. Här har jag samlat information på de områden inom gps som jag tycker är av intresse.

Om du är obekant med vad GPS är rekommenderar jag att du först läser introduktionen. Om du funderar på att köpa en gps, läs sidan om mottagare. Om du undrar var det är för siffror gps-mottagaren spottar ut, titta under positionsformat, där jag bland annat tar upp Rikets nät. Om du är intresserad av "prestanda" ska du kolla in noggrannhet, med min egna halvvetenskapliga mätning. Om du är intresserad av att koppla ihop gps-mottagaren med datorn ska du kolla programvaror.

Mycket nytta och nöje med din gps!

Sidorna är programmerade enligt modern webbstandard. Korrekt HTML 4.01! Korrekt CSS!

Nyheter

2009-05-31: Liten rättning om sjömil. Bra med uppmärksamma läsare!

2008-04-10: Korrigering på texten Rikets nät. (X och Y var omkastade i exemplet.)

2008-03-11: Sidan mottagare har kompletterats med några bilder.

2008-02-09: Ny sida om mottagare.

2008-01-01: Som en bonus till min existerande geocaching-sida finns nu information om gömma en geocache.

2007-12-26: Sidan om geocaching har utökats markant.

2004-12-22: Tillägg och rättningar om positionsformat.

2004-10-13: ESA har skjutit upp tiden för EGNOS fulldrift till årsskiftet 2004/2005.

2004-07-26: Två nya sidor; en om geocaching och en om kartritning.

2004-05-08: Ny tid för fulldrift av EGNOS är tredje kvartalet 2004.

2004-02-27: La till en sektion om EGNOS i praktiken, inklusive en bild som visar detta!

2004-01-10: Första versionen.