Synonymlexikon

Söker bland 15295 ord med 36110 synonymer.
Denna tjänst tillhandahålls av Per Holmberg med synonymdata från Folkets synonymlexikon. Ordlistan daterad 2008-08-26.