perholmberg.net

Statistik visar lyft för Firefox

I augusti 2004 införde jag ett eget räknar- och statistiksystem på perholmberg.net. I denna artikel beskriver jag systemet och redovisar vad som hänt på webbläsarfronten.

Publicerat 2005-03-19.

På grund av bristen av tillfredsställande motsvarighet från webbhotellet designade och implementerade jag sommaren 2004 ett system för att logga trafiken över webbplatsen i syfte att kunna ta fram statistik.

Systemet loggar hämtningar av sidor samt filer för nerladdning. Endast en träff per sida, dag och besökare (IP-adress) registreras. Detta håller datamängden nere och omöjliggör att avvikelser som skulle kunna införas genom att ladda om en sida femtioelva gånger under en kort tid. För att mina egna besök inte ska påverka finns dessutom finns det en funktion som gör att jag aldrig räknas. Datan lagras i en datasbas, vilken möjliggör sekundsnabb sammanställning av antal besök, antal besökare, antal hämtningar per sida och sist men inte minst, vilka webbläsare som används.

Webbläsardelen klarar att identifiera Firefox, Internet Explorer, Konqueror, Mozilla Gecko, Netscape, Opera och Safari. Även många fall där webbläsare luras lite genom att inkludera en annans webbläsares namn i UA-strängen (den sträng som talar om för webbservern vilket program besökare använder) hanteras korrekt. Den kunnige användaren naturligtvis kan sätta UA-strängen till vad han eller hon önskar; sådant lureri är svårt att detektera.

Nu har jag sammanställt webbläsarstatistiken från och med augusti 2004 till och med februari 2005. Det finns en tydlig trend: Firefox ökar! På ett halvår har Firefox ökat från 4 % till 10 % av marknaden, alltså en ökning med 6 procentenheter. Under tiden har Internet Explorer tappat ungefär lika mycket, till 86 %. Övriga hade februari 2005 tillsammans 4 %.

Sammanställningen i sin helhet visas i följande diagram:

[IE minskar, Firefox ökar, övriga ligger under 4 %]
(följ länken för fullstorlek av bilden)

Vad är det då som gör att Firefox har fått en sådan genomslagskraft när dess renderingskärna Gecko har funnits i flera år? Är det Gecko som blivit tillräckligt bra nu? Är det den stora kampanjen genomförd av volontärer? Är det alla varningar om den dåliga säkerheten i IE? Var det ett mer bantat och fräscht gränssnitt än det som finns i Mozilla saken som behövdes?

I vilket fall som helst så måste Microsoft har reagerat. De hade tänkt att släppa nästa version av sin webbläsare först tillsammans med nästa version av Windows, men nu är planen att komma med en IE7 betydligt tidigare.