Kartritning
- hur man framställer en orienteringskarta

Detta är webbversionen av specialarbetet som jag, Per Holmberg, gjorde när jag gick i klass IT3 på Knut Hahnsskolan i Ronneby, våren 2002. Handledare var Torgny Lindström. Detta är revision 2005-12-11.

Innehåll

 1. Introduktion
 2. Planering
  1. Området
  2. Tid
 3. Grundmaterial
  1. Planeringskarta
  2. Fotogrammetriska karta
  3. Äldre karta
  4. Andra grundmaterial
 4. Fältarbete
  1. Utrustning
  2. Symboler
  3. Mäta in punkter
   1. Kompass
   2. Stegning
   3. Ögonmått
   4. GPS
  4. Speciella föremål
   1. Höjdkurvor
   2. Branter
   3. Stenar
   4. Öppet i skog
   5. Grönområden
 5. Renritning
  1. Datautrustning
  2. Utkast
  3. Symboluppsättning
  4. Kort om kart-CAD
  5. Bakgrundsbild
 6. Tryckning
  1. Offset-tryckeri
  2. Fyrfärgstryck
  3. Bläckstråleutskrift
  4. Laserutskrift
 7. Framställning av kartan "Silverforsen"
  1. Grundmaterial
  2. Fältarbete
  3. Renritning
  4. Slutsatser
 8. Källor
  1. Och några länkar

Synpunkter?

Dina synpunkter är välkomna. Kontakta mig!

© Per Holmberg 2002 [kontakt]