Introduktion till GPS

Vad är GPS?

GPS är ett system som består av 24 satelliter. Varje satellit sänder signaler med tiden i mycket hög noggrannhet. En GPS-mottagare tar emot signaler från ett antal satelliter. Det tar en viss tid för signalerna att nå mottagaren från det satelliterna skickar ut dem. Tiden är propertionell mot avståndet mellan satelliten och mottagaren (längre avstånd ger längre tid). Om en mottagare tar emot signaler från två satelliter så kommer mottagaren inte få samma tid från satelliterna (trots att de skickar samma tid). Mottagaren är längre från den satellit som vars klocka verkar gå efter. Om man lägger till signaler från två satelliter (nu fyra) kan man bestämma positionen, inklusive höjden.

GPS står för Global Positioning System. GPS ägs av amerikanska militären, men har stor civil användning världen över. GPS är gratis att använda.

GPS-mottagare

GPS-mottagare tillverkas bland annat av Garmin, Magellan och Silva. Det är ingen tillverkare som är klart bättre än de andra. Smaken är som baken.

När man talar om gps-mottagare talar man ofta rätt om slätt om "gps:en" (jämför med "jag skickade ett sms"; där man menar sms-meddelande; sms är egentligen namnet på själva tjänsten).

En GPS-mottagare har ett visst antal kanaler. Antalet kanaler är hur många satelliter mottagaren kan motta signaler från samtidigt. Många GPS-mottagare är 12-kanaliga. Fler kanaler är onödigt eftersom 12 av systemets 24 satelliter i regel ligger under horisonten (andra sidan jordklotet). Vid mycket bra förhållanden kan man dock få in alla möjliga 12 satelliter.

Läs mer om gps-mottagare.

Andra globala navigationssystem

Rysslands motsvarighet till GPS heter GLONASS.

Galileo heter projektet är tänkt att bli Europas eget (men dock världstäckande) satellitnavigeringssystem. Noggrannheten kan bli bättre än med dagens amerikanska GPS (vilket har gjort amerikanarna lite sura). Galileo-systemet beräknades ursprungligen vara klart år 2008, men har blivit försenat framför allt av finansiella problem. Mer information om Galileo finns hos ESA.