Geocaching

Geocaching är en internationell sport/lek med där man har stor nytta av gps. Någon gömmer en låda och publicerar dess koordinatater på nätet och sedan får vem som helst leta upp lådan med hjälp av sin gps-mottagare. I en geocachelåda finns en loggbok där man kan skriva att man varit där. Dessutom brukar de innehålla små "skatter" som man får ta om man lämnar något i gengäld.

Historia

År 2000 stängde USA av SA-störningen på gps-systemet vilket innebar att alla fick tillgång den noggrannhet systemet kan erbjuda. En amerikansk kille vid namn Dave Ullmer kom på att kan kunde du gömma lite småsaker och sedan publicera dess koordinater i ett diskussionsforum, för att sedan låta andra personer leta. Idén var född och det dröjde inte länge förrän det fanns e-postlistor och webbplatser för att sprida positioner för gömmor. Senare samma år grundade Jeremy Irish domänen geocaching.com för att organisera verksamheten, vilket skulle bli den stora kommunikationsplatform som används idag!

Vem kan deltaga?

Alla med lite äventyrslust kan deltaga! Aktiviteten utövas inte bara av tekniknördar, utan av killar och tjejer i alla åldrar! Barnfamiljer och pensionärer är två stora grupper.

Alla gömmor är klassificerade i svårighet och terräng, så man kan välja de som passar sin egen förmåga. Terrängskalan går från 1 som är en handikappvänlig plats till 5 som är extrem så att den kräver specialutrustning.

Att man äger en gps-mottagare underlättar mycket, men det är inget absolut krav. De lättare gömmorna är fullt möjliga att hitta med karta.

www.geocaching.com

Man hittar koordinaterna till gömmorna på Internet. www.geocaching.com är "originalet" och den tveklöst största webbplatsen för ändamålet. Det finns ett par uppstickare, bland annat NaviCache, men dessa listar endast en mycket liten del av de gömmor som finns i Sverige.

För att få tillgång till koordinaterna till gömmorna måste man registrera sig. Det är gratis. När man registrerar sig bestämmer man sitt alias, som till exempel kan vara en förkortning av ens riktiga namn.

Magnus H's stats - View hidden

Man får en rad tjänster gratis, till exempel ett veckovis mejl med nya gömmor i sitt område. Man kan länka en statistikbild till sin hemsida (se exempel till höger). Om man betalar en slant blir man Premium Member och får extra tjänster och specialfunktioner.

Hur man hittar en cache

Först behöver du ta reda på beskrivning och koordinater till en cache du ska leta efter. På geocaching.com finns en funktion där du kan lägga in dina "hemkoordinater" och sedan kan du lista de gömmor som är närmast dig. Ett annat sätt är gå via kartfunktionen på geocaching.se. Skriv ut beskrivningen och lägg in koordinaterna som en waypoint i gps-mottagaren. Skattjakten kan börja!

[Låda under en stor sten] En cache som syns lätt när man tittar från rätt vinkel. (Denna cache finns inte längre.)

När du närmar dig målet ska du hålla utkik efter en låda. Storlek och färg på lådorna varierar, men ofta ger beskrivningen från nätet en fingervisning på vad du ska titta efter. Matburkar är vanliga i skogen, medan den lilla filmburken är vanlig i stadsmiljö. Lådan är mer eller mindre gömd för att icke-geocachare inte ska hitta den av misstag. Ett klassiskt gömställe är i ett hålrum under en stor sten. Man kan behöva flytta på någon sten eller några grenar ibland. En geocache är dock aldrig nergrävd (förutom i löv)!

[Foto på glassburk] En älskad och hatad typ av cache-låda - glassburken!

Varianter

På den vanligaste typen av cache, "Traditional", får man direkt koordinaterna till lådan med loggboken. Det finns varianter. En multi-cache är en gömma i två eller flera steg. De ursprungliga koordinaterna pekar då på en plats där man får koordinaterna till nästa steg. Med en mystery cache måste man lösa en rebus eller liknande för att få koordinaterna.

Gömmor nära Ronneby

Om du vill testa på geocaching men ej har någon gps-mottagare rekommenderar jag att du provar med att leta upp GCK22W Skaftaskärv och/eller GCKK8W Härstorps trappor. Dessa två borde vara möjliga att hitta även utan gps om du läser alla tipsen och studerar bilderna. En god orienteringsförmåga krävs dock för att hitta gömmor på detta sätt.

Om/när du hittar den ...

När du plockar fram lådan, se upp för mugglare. En mugglare är en person som inte är insatt i skattjakten och som du ska hålla aktiviteten hemlig för. (Ordet mugglare är för övrigt en referens från Harry Potter-böckerna.)

[Foto som visar några rader i en loggbok] Exempel på logg på cacheplatsen.

Du skriver i loggboken. Den kortaste loggen är datum och namn, men skriv gärna en hälsning också! Din logg är beviset att du varit på plats och hittat lådan. I de flesta lådor finns små "skatter"; mynt, skräpleksaker och dylikt. Regeln är: Om du tar något, ska du lämna något i gengäld. Vissa saker är olämpliga som bytesvaror. Tänk på geocaching utövas av alla åldrar och många typer av människor. För att inte väcka anstöt, placera inte alkohol, tobak eller religiösa föremål i gömmor. Mat är generellt en dålig idé, eftersom djur kan nosa upp det och förstöra gömman.

Travelbugs och geocoins är speciella bytesvaror. Sådana får man inte behålla, utan måste återplaceras i en annan gömma (inom rimlig tid). Platsbytet loggas på geocaching.com. Man känner lätt igen en travelbug på dess metallbricka.

Efter du loggat och gjort eventuellt byte ska du återplacera lådan på det sätt som den var gömd när du hittade den.

När du kommer hem bör du logga även på nätet. Då kan andra geocachare läsa om din upplevelser utan att behöva besöka platsen där cachen är gömd.

Om du inte hittat din eftersökta skatt, kan du även logga det; om cacheägaren ser att det är flera som inte hittar så kan denne kontrollera att lådan finns kvar.

Du får besöka en gömma flera gånger, men en informell regel säger att du endast bör logga den som hittad (Found) en gång på nätet. Istället kan du logga den igen med loggtypen "Write note".

Något att ha i bakhuvudet är att cacheägaren bestämmer över sidan med loggarna. Om ägaren tycker att du skrivit något olämpligt, kan ägaren ta bort din logg.

Förkortningar

Inom geocaching finns en del förkortningar. Här är några vanliga som brukar användas i loggar:

FTF
First To Find (Att vara den första som hittar en ny gömma.)
TFTC
Thanks For The Cache.
TNLN
Took Nothing Left Nothing.
TNLNSL
Took Nothing Left Nothing Signed Logbook.

Statistik

Hur många gömmor finns det? Här är ungefärliga siffror på aktiva gömmor inom några geografiska områden (mars 2008):

Vilka har lagt ut dem?

I likhet med att vem som helst får leta, får vem som helst lägga ut, bara man följer några regler. Jag har skrivit en sida om regler och tips för att gömma en geocache.