Per Holmbergs webbtips:

Rätt MIME-typ på XHTML-filer

Det är viktigt att ett objekt på webben har en rätt satt MIME-typ så att webbläsaren utan problem ska veta hur ett filinnehåll ska tolkas.

För HTML är MIME-typen text/html. MIME-typen för XHTML är application/xhtml+xml. W3C skriver att man att man kan använda text/html på XHTML 1.0-filer i kompatibelitetssyfte, annars bör XHTML-filer ha application/xhtml+xml som MIME-typ, även om text/html är tillåtet.

Verkligheten

IE version 6 känner inte igen MIME-typen application/xhtml+xml! Med Opera 7.x och Mozilla 1.x är det inga problem. Med detta i åtanke, hur går man efter W3Cs rekommendationer? Jo, man skickar application/xhtml+xml till Opera, Mozilla och andra webbläsare som stödjer det och skickar text/html till IE och andra dåliga webbläsare. Man kan lösa detta genom exempelvis Content Negotiation. Om dina sidor är skrivna i något skriptspråk, går det dock lättast att fixa det med några lätta skriptrader. Det man då kollar efter är HTTP-begärans Accept-huvud, som är en sträng med MIME-typer som klienten tror sig klara. Om application/xhtml+xml finns med i denna, sätt MIME-typen till dito, annars "fall tillbaka" på text/html. Juicy Studios har implementationsförslag för PHP, ASP och Perl.

Kodexempel i PHP:

<?
if (stristr($_SERVER[HTTP_ACCEPT], "application/xhtml+xml"))
echo 'Denna webbläsare stödjer application/xhtml+xml som MIME-typ';
?>

Länkar

Förra tipset: Webbadressdesign
Nästa tips: Textformatering och typografi
© Per Holmberg [kontakt]. Sidan senast uppdaterad 2004-04-28. Till toppen av sidan