Per Holmbergs webbtips:

Använd inte gammal webbstandard

Att använda aktuella webbstandarder handlar om mycket mer än att bara nya funktioner:

Webben idag är till stor del dåligt kodad, antingen med icke-standarder, gamla standarder eller med aktuella standarder som används felaktigt.

Använd CSS

Man kan styra mycket av utseendet genom element och attribut som finns i HTML. Detta är dock föråldrat sedan det idag finns ett mycket bättre sätt att styra utseende och layout: CSS, även kallat stilmallar. CSS har en rad fördelar mot det gamla tillvägagångsättet, de största är förmodligen:

Stödet för CSS är idag så bra i de moderna webbläsarna att det inte går att skylla på dem för att inte använda CSS.

En del kritiker anser att det faktum att olika webbläsare tolkar CSS lite olika är en stor bromskloss. Detta är ofta gnälliga designers som inte har förstått vad webben är; webben är inte trycksak som ser ut lika ut i varje exemplar utan ett medium som ska kunna presenteras på många olika typer av datorer och enheter. Den som vill styra varje pixel är fel ute.

Nedanstående tabell visar ett urval av de vanligaste utseendestyrande HTML-attributen och deras motsvarighet i CSS:

Föråldrat HTML-attributMotsvarande CSS-egenskap
aligntext-align
backgroundbackground-image
bgcolorbackground-color
borderborder-width
clearclear
colorcolor
face (font)font-family
heightheight
size (font)font-size
widthwidth

HTML mot XHTML

Den huvudsakliga skillnaden mellan HTML och XHTML är den underliggande standarden. HTML är baserat på den gamla SGML-standarden, medan XHTML är kompatibelt med det otroligt hajpade XML. XHTML och XML kräver mer ordning och reda på koden är HTML och SGML. Fördelen med XHTML jämtemot HTML är att många tvetydigheter på hur strukturen är och hur den ska renderas elimineras, detta gäller särskilt när CSS används. Nackdelen är att krävs mer noggrannhet av den person eller det program som skapar sidan.

Jag var i början väldigt positivt inställd till XHTML, men jag har med tiden börjat se en hel del problem. Det allvarligaste hotet är att folk inte fattar XHTML. Det finns ett antal viktiga skillnader mellan HTML och XHTML. XHTML är mindre feltolerant och den största webbläsaren på marknaden idag (IE) kan endast tolka XHTML som ett HTML-dokument. Det innebär att XHTML-sidor som endast är testade som HTML kan skapa stora problem för den som använder ett program som läser XHTML som just XHTML!

Mitt råd är: Använd gärna XHTML, men testa med en webbläsare som har riktigt stöd för XHTML och kör sidorna i en validator (se Validering). Och använd rätt content type.

Bort med ramarna

Ramar är av ondo! Om man ser det ur användbarhetssynpunkt så finns det flera nackdelar med ramar:

En del använder ramar för att få en gemensam navigering för alla sidor. En bättre lösning är att använda skript; lägg den gemensamma koden i en egen fil och använd ett inkluderingskommando på sidorna. Med PHP kan du till exempel använda funktionen include().

Validering

Kontrollera att du skrivit giltig kod med W3C Validation Service. Du kan (och bör) kolla både HTML, XHTML och CSS.

DOCTYPE

Vilken HTML-version du använder anger du genom att specificera en DOCTYPE längst upp i HTML-koden. DOCTYPE-deklarationen används främst av valideringsverktygen för att avgöra vilken standard att validera mot, men även av webbläsare för att bestämma renderingsläge.

Både HTML4 och XHTML 1.0 finns i tre varianter. Skillnaden mellan de två varianterna Transitional och Strict är att i Strict är element och attribut som beskriver design och layout borttaget, i förmån till CSS.

Den tredje varianten är Frameset. Den ska endast användas för sidor med ramar.

Det är enligt min uppfattning Strict man ska ställa in sig på att använda, men i vissa fall kan den vara för restriktiv. Om man till exempel vill öppna vissa länkar i nytt fönster styrs detta med target, vilket inte finns i Strict. Valet faller då på Transitional. Transitional tillåter sämre kod, men det betyder inte att du ska göra det!

Användbarhet

Teknikutveckling har ett rykte att framför allt tillföra nya funktioner. Men den tillför ofta mycket i användbarhet också. Genom att följa råden tidigare på denna sida har du kommit en bra bit på väg.

W3C har tagit fram Web Content Accessibility Guidelines, vilket har blivit en de facto standard för att göra webbplatser tillgängliga för personer med olika typer av handikapp. Dessa riktlinjer sätter upp tre olika nivåer på tillgänglighet; A, AA och AAA. A innehåller de krav med högst prioritet, AA innehåller fler bra krav och AAA innehåller ytterligare krav för de som vill bli riktigt tillgängliga.

Det finns ett antal verktyg som kollar tillgänglighet men det är mycket som har med tillgänglighet att göra som inte kan kollas maskinellt.

Länkar

Nästa tips: Webbadressdesign
© Per Holmberg [kontakt]. Sidan senast uppdaterad 2007-07-28. Till toppen av sidan