Kartritning - hur man framställer en orienteringskarta

Tryckning

Kartan ska gå att använda också.

Offset-tryckeri

En tryckpress där varje huvudfärg på kartan trycks med en egen vals. Huvudfärgerna är vanligtvis gul, grön, blå, brun och svart. Färgerna är enligt en viss standard som innebär att de alltid blir likadana.

Offset-tryckeri är en gammal och pålitlig method; det finns inga obehagliga överraskningar att vänta. Till fördelarna hör också att tryckfärgerna inte behöver blandas (med ett par undantag), vilket ger en överlägsen kvalité. Offset-tryckeri är också billigt vid stora serier. Nackdelen är att att man måste trycka relativt många exemplar.

Fyrfärgstryck

Fyrfärgstryck är standard för de flesta trycksaker. Genom att blanda gul, magenta och cyan i ett rastermönster går det få ut alla färger. Dessutom finns svart som egen färg på grund av att den är så vanlig.

I princip alla färgtryckerier kan med fyrfärgstryck, kvalitén är relativt bra; på grund av färgblandningen blir skarpheten inte riktigt lika bra som offset-tryckeri.

Bläckstråleutskrift

En bläckstråleskrivare finns ofta i var hem med en dator; fördelen blir således att om man behöver ett par exemplar är det bara att skriva ut direkt.

Mer omfattande användning av bläckstråleutskrifter är dock inte att rekommendera. Kvalitén är inte speciellt bra, styckpriset blir högt, färgen är nästan aldrig vattenbeständig (fukt kan göra kartan oläslig, en risk inte värd att ta!), det är svårt att få fram de riktiga kartfärgerna och man får dras med långa utskriftstider.

Laserutskrift

Laserskrivare finns lite här och var nu för tiden. Dessa är dock i svartvit och om man tar steget över till färgvarianten så rör sig plötsligt om helt andra prisklasser. På grund av detta är det vanligt att klubbarna skickar iväg kartorna för laserutskrift, då oftast med banorna inritade. På så sätt utnyttjar man digitaltrycktekniken till fullo och klubben slipper trycka banorna för sig. Kvalitén är nästan lika bra som tryck. Den enda stora nackdelen är att det är dyrare är klassiskt tryck.

© Per Holmberg 2002 [kontakt]