Kartritning - hur man framställer en orienteringskarta

Introduktion

Det fanns en tid då orienteringssporten använde allmänna kartor, så kallade grönsaksblad, som användes till lite allt möjligt, främst av militären. Saker och ting behöver utvecklas och för att driva sporten framåt så började man rita kartor som bara användes för sporten ifråga. Med detta fick man med så otroligt mer detaljer och noggrannheten ökade. På 70-talet började den moderna orienteringskartan växa fram och snart hade man en standard som till mycket liknar den som är idag.

Jag kommer fokusera på de två huvuddelarna av en kartframställningen: Fältarbetet som består av att man i naturen kladdar ner sakers exakta position på ett papper. Renritningen/Digitaliseringen består att man på dator ritar av arbetet man gjort i skogen till en prydlig och standardenlig orienteringskarta.

Varför gör man då ett specialarbete om kartritning? Jag har sedan 1999 sysslat med att rita orienteringskartor. Kartritningstekniken är inte något man lär sig över en natt och även om när jag bestämde mig för detta specialarbete redan hade ritat två kartor som har använts vid ett flertal tillfällen, tänkte jag slipa tekniken med rita ytterligare en, bland annat för att gå djupare på höjdkurvornas skönhet (!).

Syftet/ändamålet med detta specialarbete var att:

Faktaunderlaget kommer främst från Instructor's kit for O-mapping courses, en engelskspråkig webbplats som är mycket innehållsrik. Som regel är den aldrig direktöversatt eller citerad, desto oftare är faktan blandad med personliga erfarenheter. Nämnd sida har inte bara varit till hjälp för detta specialarbete, utan har även bistått mig med värdefulla tips vid tidigare kartprojekt. Notera att detta specialarbete inte är en komplett guide för hur framställer orienteringskartor.

© Per Holmberg 2002 [kontakt]